Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht

Scheepsmotoren Event 2020
Vergroening verplicht, kans of bedreiging?

Stage V, Green Deal, certificering, nabehandeling, alternatieve brandstoffen en emissiewetgeving – nu actueler dan ooit! Vraagstukken, probleemstellingen en uiteenlopende oplossingen die nu en in de nabije toekomst van grote invloed zijn op het fysieke hart van een schip. En hoe kan de binnenvaart de ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen realiseren?

Vergroening in de binnenvaart is voor varende ondernemers onontkoombaar. De sector koerst richting ‘zero emission’. We zijn al heel schoon, maar de uitstoot van schadelijke stoffen moet verder terug. Op termijn zelfs naar nul. Dat vraagt veel van varende ondernemers en reders: kennis en inzicht voor het realiseren van de meest duurzame oplossing aan boord, die ook nog eens past bij de eigen bedrijfsvoering en exploitatie. Het Scheepsmotoren Event 2020 informeert u over de stand van de techniek en helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.

SponsorenRegistreer nu

Sprekers

Voor wie is dit event?

Bezoekers van dit evenement zijn werkzaam in de volgende branches:

  • Binnenvaart (varende ondernemers) / rederijen
  • Overheden
  • Brancheverenigingen
  • Scheepstechniek (onderhoud, reparatie, installatie)
  • Motoren (scheeps- en voortstuwingsmotoren)
  • Scheeps(af)bouw
  • (Alternatieve) brandstoffen
  • Leveranciers (alternatieve) brandstoffen, olie en smeermiddelen
  • Verladers (ladingaanbieders en -ontvangers)
  • Financiële dienstverlening (banken en verzekeraars)

Registreer nu


Sponsors & Partners

Sponsors

Partners

Organisatie